ØKONOMISTYRING 

REGISTRERING

Det er det vi kender som bogholderiet. Her skabes grundlaget for styring af din virksomheds økonomi. 

RAPPORTERING

Med udgangspunkt i det der er registeret, ser vi på hvordan økonomien har udviklet sig i perioden. Vi ser ikke kun på resultatet, men også på likviditeten.

PLANLÆGNING

Her arbejder vi med at lære af de ting der er gået godt og de der er gået mindre godt. Vi prøver med andre ord at forbedre virksomhedens økonomi.

KONTROL

Her ser vi på virksomhedens processer og aktiviteter for at vurdere om der er noget der kan gøres mere optimalt.

ØKONOMISTYRING ER VIGTIG FOR ALLE VIRKSOMHEDER, STORE SOM SMÅ

BOGHOLDERI

BOGFØRING

 • Bogføre salgsbilag
 • Bogføre købsbilag
 • Bogføre kassebilag
 • Bogføre lønbilag
 • Opgøre og indberette moms
 • Opgøre og indberette lønsum
 • Afstemme bogføring til kasse, bank
 • Udsende rykkere

LØN BOGHOLDERIET

 • Indberette løn til lønbureau (Funktionær og timeløn)
 • Søge lønrefusion ved sygdom og barsel
 • Indberette og oprette betalinger af A-skat, AM-bidrag, ATP og pension

DEBITORSTYRING

 • Udarbejde en debitor politik
 • Udskrive, sende og bogføre alle fakturaer
 • Følge op på indbetalinger
 • Bogføre indbetalinger
 • Rykke for udestående fordringer efter aftale

KREDITORSTYRING

 • Bogføre købsfaktura
 • Sikre godkendelse af faktura inden betaling
 • Afstemme kreditor kontoudtog
 • Klargøre betaling af fakturaer i banken
Strømkjær Økonomistyring
Haardalen 35
8680 Ry
tlf. 26787930
 
Cvr. nr. 33413475